top of page

Ændring af skat på firmabil

Har du firmabil, vil der Igen i år være ændring i beskatningen, som kan have betydning for din økonomi. Hvis du har fri bil i forbindelse med dit arbejde, skal der betales skat af den. Der skal betales en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Satsen for fri bil er nu på 24% for biler med en værdi op til 300.000 kr. og 21% for biler med en værdi over 300.000 kr.

Du bør selv lægge værdien af fri bil (firmabil) i din forskudsopgørelse, da det vil have indflydelse på dit månedlige fradrag. Hvis du har fri bil, kan du ikke modtage kørselsfradrag.

bottom of page