top of page

Overvej frivillig indbetaling af accontoskat

Du kan med fordel foretage en frivillig indbetaling af accontoskat, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt og selskabet har overskydende likviditet. På den måde undgår du at ende op med et restskattetillæg, der ikke er fradragsberettiget, som for 2021 forventes at blive på 4,4 % (=2020). Virksomheden kan frit vælge at betale frivillig accontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse måneder.


Vi sidder som altid klar, hvis du ønsker hjælp til frivillig indbetaling.

bottom of page