top of page

Virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, kan en virksomhedsskatteordning (VSO) med fordel benyttes. Den kommer med en række fordele, som bl.a. tæller en foreløbig skat på 22% på opsparingen i virksomheden og muligheden for at opspare sit overskud, så en eventuel beskatning kan udskydes. Dvs. at man betaler normal indkomstskat af de penge man vælger at udbetale til sig selv i løn og 22% skat af de penge man vælge at gemme til opsparing.

Du kan dermed også undgå at skulle betale topskat, såfremt et højt overskud opnås, da du sætter penge til side i en opsparing.

Til Gengæld kan det være svært at danne sig et overblik over en virksomhedsskatteordning, da den er mere omfattende en personskatteloven. Det kræves at der udarbejdes et selvstændigt regnskab, hvor man med fordel kan tage en revisor med på råd.

Ser du som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab muligheder i en virksomhedsskatteordning? Hos vores revisionsselskab kan vi give dig den rette rådgivning og vejledning, så du kan finde den skatteløsning som er bedste egnet til din virksomhed.

Kontakt os i dag, så vi kan drøfte hvilken skatteordning som er mest oplagte løsning for dig og din virksomhed.

Boreco viser vejen

På trods af kompleksiteten kan Boreco rådgive dig i at benytte virksomhedsskatteordningen.

 

Med mange års erfaring med virksomhedsskatteordningen kan vi rådgive dig til at overholde samtlige love og krav, imens du får gavn af de fordelene.

bottom of page