De stigende renteniveauer får mange til at overveje at omstrukturere deres realkreditlån for at mindske restgæld.

Omlægning af lån som virksomhed

Virksomheder beskattes normalt af kursgevinster på gæld, uanset om det drejer sig om realkredit- eller kontantlån. Fradrag gives for kurstab ved omstrukturering af lån.

Omlægning af lån som privatperson

Obligationslån

Som hovedregel beskattes privatpersoner ikke af kursgevinster på gæld. Der er dog undtagelser for visse lån med overkurs, hvor beskatning finder sted ved låneoptagelsen. Skattefrihed opnås ved gevinst på “almindelige” realkreditlån.

Kontantlån

Kursgevinst på kontantlån er normalt skattepligtig, medmindre lånet indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom eller ved visse ejerskifter som følge af skilsmisse, separation eller dødsfald.

SKAT modtager oplysninger om indfrielsen af lånet, men det er din egen pligt at beregne og indberette kursgevinsten på din årsopgørelse, hvis den er skattepligtig.

Skattefrihed for kursgevinst opnås, hvis kontantlånet indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom, i perioden seks måneder før eller efter købsaftalens underskrivelse, ved ejerskifte mellem ægtefæller pga. skilsmisse, separation eller død, eller ved ejerskifte mellem samlevere under visse betingelser i forbindelse med dødsfald.

De stigende renteniveauer får mange til at overveje at omstrukturere deres realkreditlån for at mindske restgæld.

Omlægning af lån som virksomhed

Virksomheder beskattes normalt af kursgevinster på gæld, uanset om det drejer sig om realkredit- eller kontantlån. Fradrag gives for kurstab ved omstrukturering af lån.

Omlægning af lån som privatperson

Obligationslån

Som hovedregel beskattes privatpersoner ikke af kursgevinster på gæld. Der er dog undtagelser for visse lån med overkurs, hvor beskatning finder sted ved låneoptagelsen. Skattefrihed opnås ved gevinst på “almindelige” realkreditlån.

Kontantlån

Kursgevinst på kontantlån er normalt skattepligtig, medmindre lånet indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom eller ved visse ejerskifter som følge af skilsmisse, separation eller dødsfald.

SKAT modtager oplysninger om indfrielsen af lånet, men det er din egen pligt at beregne og indberette kursgevinsten på din årsopgørelse, hvis den er skattepligtig.

Skattefrihed for kursgevinst opnås, hvis kontantlånet indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom, i perioden seks måneder før eller efter købsaftalens underskrivelse, ved ejerskifte mellem ægtefæller pga. skilsmisse, separation eller død, eller ved ejerskifte mellem samlevere under visse betingelser i forbindelse med dødsfald.

De stigende renteniveauer får mange til at overveje at omstrukturere deres realkreditlån for at mindske restgæld.

Omlægning af lån som virksomhed

Virksomheder beskattes normalt af kursgevinster på gæld, uanset om det drejer sig om realkredit- eller kontantlån. Fradrag gives for kurstab ved omstrukturering af lån.

Omlægning af lån som privatperson

Obligationslån

Som hovedregel beskattes privatpersoner ikke af kursgevinster på gæld. Der er dog undtagelser for visse lån med overkurs, hvor beskatning finder sted ved låneoptagelsen. Skattefrihed opnås ved gevinst på “almindelige” realkreditlån.

Kontantlån

Kursgevinst på kontantlån er normalt skattepligtig, medmindre lånet indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom eller ved visse ejerskifter som følge af skilsmisse, separation eller dødsfald.

SKAT modtager oplysninger om indfrielsen af lånet, men det er din egen pligt at beregne og indberette kursgevinsten på din årsopgørelse, hvis den er skattepligtig.

Skattefrihed for kursgevinst opnås, hvis kontantlånet indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom, i perioden seks måneder før eller efter købsaftalens underskrivelse, ved ejerskifte mellem ægtefæller pga. skilsmisse, separation eller død, eller ved ejerskifte mellem samlevere under visse betingelser i forbindelse med dødsfald.