top of page

Skatterådgivning


Hvis du driver virksomhed, er det vigtigt at en grundig skatterådgivning, så du kan få fokus på de skatte- og afgiftsmæssige forhold, der kan være. Dette er uanset, om du driver din virksomhed i personligt regi eller som selskab. Det er vigtigt at komme godt fra start og ikke snyde sig selv eller SKAT. Man kan let træde ved siden af, da Skat er et meget komplekst område, med mange regelsæt. Vi vil blandt andet se på, hvad der er fradrag- og ikke fradrag for, samt hvilke økonomiske fordele du kan opnå på baggrund af driften af din virksomhed.Har du etableret en personlig virksomhed kan der opnås mange fordele ved at anvende virksomhedsskatteordningen, med mulighed for at opspare overskud mod betaling af en acontoskat svarende til virksomhedsskatten. Dermed er der mulighed for at vente med at betale personskat af et eventuelt overskud, indtil man hæver dette fra virksomheden. At anvende virksomhedsskatteordningen giver således en god mulighed for at skatteoptimere din personlig indkomst gennem årene. At anvende virksomhedsskatteordningen er komplekst, da der udover virksomhedens regnskab er behov for at holde styr på dine hævninger, opsparet overskud, samt den betalte acontoskat herpå. Alt dette kan vi naturligvis hjælpe med.Er du hovedaktionær i et selskab, vil vi kunne hjælpe dig med at optimere forholdet mellem din personlige indkomst og din virksomheds indkomst i forholdet mellem lønindkomst og udbytte fra din virksomhed.

Hvordan foregår et samarbejde med Boreco?

Vi vil gerne have et personligt møde, hvor vi ser hinanden an, og kan afkode hvilken type virksomhed der drives, samt hvilke værktøjer der skal tages i brug for at lette processen for dig bedst muligt.


Så hvis vi sammen tager hånd om din økonomiske situation løbende. Så forbliver det udfordringer og ikke problemer.


Med os som din revisor, opnår du den fornødne og rettidige sparring angående din personlige- og/eller din virksomheds skatteforhold. Derved får man optimeret hele sin skattemæssige situation.


Kontakt os i dag, hvis du har behov for at få skatterådgivning af en af vores revisorer.

Vidensdeling og det gode samarbejde

Vi vægter  vores kunders inputs højt, da vi er bevidste om at god skatterådgivning er forudsat af vores forståelse af vores kunder. Det er vigtigt at vi er indforstået med hvordan deres virksomhed er etableret, så vi kan forså forholdet mellem erhverv og privat. 

bottom of page