2. september 2021

130% fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder

Som følge af Corona pandemien har regeringen valgt at forhøje det tidligere vedtagne fradrag yderligere for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomheder i indkomstårene 2020, 2021 og 2022. Det har siden den første januar været muligt for virksomheder at opnå fradrag på 130% for deres udgifter, hvis disse omhandler aktiviteter, der er relateret til forsøg eller forskning (F&F). Virksomheder kan efter de særlige regler, vælge at fradrage det forhøjede grundlag i indkomståret de er afholdt i, eller aktivere og afskrive, med lige store beløb, fra året de er afholdt og de følgende fire indkomstår.

130% fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder:

  • Hvad er F&F?
  • Hvad er ikke defineret som F&F?

Hos Boreco stiller vi skarpt på spørgsmålene du måtte have!

Hvad betyder det specifikt?
Det betyder, at virksomheder der opfylder definition for F&F (anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlige forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser), kan få berettiget et forhøjet fradrag til udgifter såsom: løn til relevante medarbejdere, råstoffer, leje af lokaler der anvendes til forsøg og/eller forsknings aktiviteter, maskiner, inventar.

Hvad kan ikke defineres som F&F?
Undervisning, dokumentations- og informationsarbejde, personaleuddannelse, bibliotekstjeneste, rutinemæssig indsamling af data, produktionsplanlægning, arbejdsstudier, salgs- og markedsanalyser.

Det er dog skattestyrelsens opfattelse, at projekterne, for der skal være tale om en forsøgs- og forskningsvirksomhed, skal indeholde et element af noget “nyskabende”, ligeledes skal der være et usikkerhedselement i udførelsen af projektet. Hvert projekt bør derfor, særskilt, vurderes hvorvidt det opfylder betingelserne.

Har du brug for hjælp, til at finde ud af hvorvidt du og din virksomhed kan søge fradragsordningen, så kontakt os. Vores statsautoriserede revisorer står klar til at rådgive og hjælpe dig og din virksomhed.

 

Telefon: 70 20 07 68

Mail: info@boreco.dk

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.