11. april 2024

Undgå at blive ramt af høje renter på din restskat

Rentesatserne for restskatten 2023 er blevet højere, hvilket betyder, at det kan blive dyrt at udskyde betalingen.

Dag-til-dag-renten ligger på 5,5% fra 1. januar til 1. juli 2024, mens du fra 2. juli pålægges en tillægsrente på 7,5%.

Hvis du f.eks. betalte en restskat på 100.000 kr. i marts, da du fik adgang til din årsopgørelse, så var renten omkring 1.100 kr. Venter du med at indbetale til sidste fristdag, 1. juli, så vil renten udgøre ca. 2.750 kr.

Ventes betalingen blot en enkelt dag længere, altså til den 2. juli, vil du blive pålagt et tillæg på 7.500 kr. Det svarer til en rente på omkring 4.750 kr. mere end dagen før.

En lille restskat indregnes i skatten for 2025

Har du en restskat på 23.973 kr. eller mindre, inklusive renter, så vil den blive indregnet i din skat for 2025, såfremt du ikke selv betaler den inden den 1. juli 2024.

For restskatbeløb over 23.973 kr. vil betalingen blive opkrævet i tre rater, som skal betales i august, september og oktober 2024.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.