6. juni 2023

Ændring af skattesatser ved fri bil

Tilbage i 2021 blev der indført nye bilafgifter og i forbindelse med dette blev reglerne for beskatning af fri bil også ændret. Dette var et initiativ der skulle sikre, at det i fremtiden var mest attraktivt at køre i grønne miljøvenlige firmabiler.

Med den nye beskatningsform bliver satserne for bilens værdi årligt reguleret frem mod 2025, sådan at de i 2025 begge ender på 22,5%.

De nye satser i 2023 er reguleret følgende

Sats for bilens værdi under 300.000 kr.
23,5 %
Sats for bilens værdi over 300.000 kr.
21,5 %
Miljøtillæg
450 %

Nyvognspris eller købspris?

Bilens værdi afgøres ud fra bilens købspris eller nyvognspris. Det afgørende for om bilens værdi opgøres efter købsprisen eller nyvognsprisen er bilens alder. Er bilen op til 36 mdr., så beregnes værdien altid ud fra nyvognsprisen. Efter 36 mdr. nedsættes værdien til 75% af nyvognsprisen.

Er din firmabil derimod købt brugt og mere end 36 mdr. (regnes fra den indregistreres første gang), så beregnes værdien ud fra købsprisen, dog altid ud fra et minimums grundlag på 160.000 kr. ifølge retningslinjerne fra SKAT.

Det har ingen betydning for skatten på din firmabil, hvor meget du reelt set kører i din bil, når du beskattes af fri bil. Har du fri bil i en begrænset periode i løbet af året, skal du kun beskattes af de måneder, som du benytter den. Dette skal du regulere i din forskudsopgørelse.

Betaler du din arbejdsgiver månedligt over din nettoløn, for at kunne køre privat i bilen, skal dette trækkes fra den skattepligtige værdi af firmabilen. Ved beskatning af fri bil, kan du og din husstand benytte bilen privat uden begrænsninger. Når du har fri bil betalt af din arbejdsgiver, kan du ikke modtage kørselsfradrag.

Miljøtillæg

Når du har fundet frem til skatten på din bil, skal der udregnes et miljøtillæg.

Miljøtillægget beregnes ud fra en procentdel af bilens årlige periodiske afgift i 2023 er satsen reguleret til 450%. Kært barn har mange navne, den periodiske afgift dækker over ”Grøn ejerafgift”, ”Vægtafgift” og ”CO2-ejerafgift”.

Satsen for miljøtillægget vil, som de andre førnævnte satser, også årligt blive reguleret frem mod 2025, hvor den slutter på 700%.

OBS!

  • Du skal være opmærksom på, hvis du har en dieselbil, så skal du trække udligningsafgiften fra den periodiske afgift, før du beregner miljøtillægget.
  • Hvis du har en bil med papegøjeplader, der tillader både erhvervs- og privat kørsel, skal du trække privatbenyttelsestillægget fra bilens periodiske afgift fra, inden beregningen af miljøafgiften.

Elbiler og ladestandere

Satserne for beregning af fri bil er de samme for elbiler og plug-in hybridbiler, som de er ved benzin- og dieselbiler.

Hvis din arbejdsgiver har betalt for en ladestander hjemme hos dig og du har haft fri elbil eller fri plug-in hybrid bil i minimum 6 sammenhængende måneder, så er ladestanderen skattefri.

Hvis du derimod har haft fri elbil eller fri plug-in hybrid bil i mindre end 6 sammenhængende måneder er værdien af ladestanderen og omkostningerne til installationen ikke skattefri.

Denne regel trådte i kraft den 1. juli 2021.

Genberegning

I 2020 blev det bestemt at alle nye biler, uanset om de er købt eller leaset af arbejdsgiveren, skal have genberegnet nyvognsprisen indenfor de første 3 måneder ifølge Registreringsafgiftsloven. Dette gælder også hvis firmabilen videresælges indenfor de første 3 måneder. Sådan at beregningsgrundlaget for beskatningen af fri bil er rigtig.

Den genberegnede værdi skal svarer til nyvognsprisen, som man kan købe bilen til hos en forhandler. En handel der foregår mellem 2 uafhængige parter. Det der svarer til bilens markedsværdi.

Genberegnes bilens nyvognspris midt i en kalendermåned, skal den genberegnede værdi anvendes den pågældende måned.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.