27. november 2023

Afskaffelse af store bededag – Kompensation

Regeringen valgte i starten af 2023 at afskaffe St. Bededag ved lov gældende fra 2024.

 

Hvad betyder det for mig som arbejdsgiver?

Det betyder, at der er kommet en ekstra arbejdsdag, det er dog de færreste der ved hvad det rent praktisk har af indflydelse på lønsedlen.

Du har garanteret tænkt på, om du kan forlange at dine medarbejdere skal til at arbejde en dag ekstra og til samme løn?

Da regeringen i februar vedtog afskaffelsen af St. Bededag som (officiel) helligdag, vedtog de også en afregningsmetode, så dine medarbejder bliver kompenseret økonomisk.

Hvordan afregnes denne ekstra arbejdsdag?

Det hedder sig, at hvis man som medarbejder får “fast månedsløn eller fast løn for en anden periode“, så skal man kompenseres økonomisk med et løntillæg.

Dette løntillæg som kompensation for St. Bededag gælder altså for funktionærer og andre fastlønnede medarbejdere, dog ikke timelønnede.

Dette skyldes at timelønnede bliver aflønnet for denne ekstra dags arbejde. Eventuelle tillæg, der tidligere har været udbetalt på denne dag, bortfalder

Hvordan kommer det til at foregå rent praktisk?

Er du månedslønnet kompenseres du årligt med et løntillæg på 0,45% af din årsløn. Det svarer til én dags arbejde.

Hvis din virksomhed har en overenskomst eller en lokalaftale, kan der være særskilte regler.

Ring hvis vi skal undersøge reglerne for dig og dine medarbejdere.

Løntillægget optjenes fra den 1. januar 2024 og herefter løbende hver måned af den enkelte medarbejders aktuelle løn. Med aktuelle løn menes der også tillæg som er en fast del af medarbejderens løn, det kan være alt fra virksomhedens pensionsbidrag, vagtillæg samt andre faste tillæg.

 

Løntillægget kan udbetales på 2 måder:

  • Tillægget kan udbetales 2 gange årligt via maj og august månedslønnen i forbindelse med udbetaling af ferietillægget på 1%, så der bliver udbetalt et tillæg på 1,45%.
  • Tillægget kan også udbetales løbende ved hver månedsløn.

Det er op til virksomheden selv, at afgøre hvilken en af metoderne de vil benytte.

Hvis en medarbejder fratræder sin stilling, så skal det opsparede tillæg udbetales.

Har du nogle spørgsmål til hvordan løntillægget skal opgøres og udbetales i din virksomhed, så er du velkommen til at udfylde nedenstående formular eller kontakte din personlige rådgiver.

 

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.