26. januar 2024

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024

Skatterådet har offentliggjort de opdaterede satser for befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024, og det er gode nyheder for pendlerne – satserne stiger igen!

Ifølge Skattestyrelsens pressemeddelelse tager Skatterådet højde for stigende brændstofpriser og øgede omkostninger til køretøjsvedligeholdelse.

For 2024 er benzinprisen fastsat til 15,94 kr./l, og satserne beregnes ud fra skøn over omkostninger som service, udskiftning af sliddele, dækafbalancering, rustbehandling og forsikringer.

Kørselsfradraget øges med 4,0 øre pr. km for strækninger mellem 25 og 120 km, hvilket bringer satsen op på 2,23 kr. pr. km. For strækninger over 120 km øges satsen med 2,0 øre pr. km, og lyder derfor på 1,12 kr. pr. km.

Den skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil stiger med 6,0 øre pr. km og er nu på 3,79 kr. pr. km for de første 20.000 km. Herefter øges satsen med 4,0 øre pr. km, svarende til 2,23 kr. pr. km for strækninger over 20.000 km.

Reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse forbliver uændrede, og det er en positiv nyhed for de over 1,2 millioner danskere, der benytter sig af disse fordele.

 

Befordringsfradrag

År 2023

Sats for kørsel ml. 25-120 km: 2,19 kr. pr. km
Sats for kørsel over 120 km: 1,10 kr. pr. km

År 2024

Sats for kørsel ml. 25-120 km: 2,23 kr. pr. km
Sats for kørsel over 120 km: 1,12 kr. pr. km

 

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År 2023

For de første 20.000 km: 3,73 kr. pr. km
Sats for kørsel over 20.000 km: 2,19 kr. pr. km

År 2024

For de første 20.000 km: 3,79 kr. pr. km
Sats for kørsel over 20.000 km: 2,23 kr. pr. km

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.