7. marts 2022

Der er nye regler for indberetning til intrastat

Grænsen for, hvornår der skal ske indberetning til intrastat, er hævet fra 2021, hvilket en del virksomheder nok finder kærkomment.

Fra 1. januar 2022 træder de nye regler i kraft, hvilket betyder, at færre virksomheder skal indberette.

Rent praktisk betyder dette at:

  • Virksomheder, der eksporterer, skal fremover kun indberette til Intrastat, såfremt deres samlede salg til andre EU-lande, samt Nordirland overstiger 10 mio. kr. på årsbasis.
  • Virksomheder, der importerer, skal fremadrettet alene indberette til Intrastat, hvis deres samlede varekøb i andre EU-lande, samt Nordirland overstiger 13 mio. kr. årligt.

 

Udover de hævede grænser, er der kommet yderligere oplysningskrav ved indberetning til intrastat i forbindelse med eksport.

Mangel på indberetning vil kunne resultere i bøder, hvis indberetninger ikke bliver håndteret korrekt. Kontakt os hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring indberetning til intrastat og de nye ændringer.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.