27. november 2023

Opnå fradragsret ved dine digitale betalinger

Er du selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at betalinger ikke automatisk giver fradragsret, hvis de er foretaget kontant. Det har vi uddybet nedenfor.

 

For at opnå fradragsret gælder følgende:

  • Som erhvervsdrivende skal din betaling være digital
  • Din betaling skal være digital, det vil sige at alle betalinger der er foretaget kontant ikke automatisk giver fradragsret.
  • For at opnå fradragsret for kontante betalinger på over8.000 kr. inklusiv. moms, skal man indberette oplysningerne om betalingen til skat.dk via virksomhedens skattemappe (TastSelv). Fristen for denne indberetning er ved indsendelse af oplysningsskemaet/selvangivelsen for det pågældende år, typisk den 1. juli.
  • Hvis din kontante betaling er under beløbsgrænsen på 8.000 kr. inkl. moms, kræves der fortsat skriftlig dokumentation i form af faktura eller kvittering for at opnå fradragsret.

Hvornår er en betaling digital ifølge Ligningslovens § 8 Y?

  • Betalingen er digital, når den er foretaget som en kortbetaling via en kortterminal eller en leverandørs hjemmeside
  • Betalingen er digital, når den er foretaget med et indbetalingskort i et pengeinstitut
  • Betalingen ved en byttehandel, modregning eller via en mellemregningskonto anses også som værende digital

Beløbsgrænse

Reglen med beløbsgrænsen på 8.000 kr. betyder, at du som virksomhedsejer skal betale for dine varer og/eller ydelser digitalt, hvis regningen lyder på 8.000 kr. inkl. moms eller derover, for at være sikret fradrag. Hvis du ikke betaler regningen digitalt, men derimod kontant skal du give Skattestyrelsen besked via din skattemappe på TastSelv Erhverv inden selvangivelsesfristen.
Gøres dette ikke, kan din virksomhed ikke trække udgiften fra i skat.
Ved beløbsgrænsen på 8.000 kr. inkl. moms er der forskellige parametre, som du skal være opmærksom på.

Beløbsgrænse på 8.000 kr. inkl. moms

  • En kontant betaling kan ikke deles op i flere delbetalinger, for at komme under beløbsgrænsen på 8.000 kr. da man anser alle betalinger vedrørende den samme ydelse/leverance som én betaling.
  • Ved periodiske betalinger, samles alle betalingerne for ét kalenderår, som en samlet betaling og derved kan beløbsgrænsen være svær at overholde.
  • Ved en byttehandel, hvor der sker en modregning i den kontante betaling, modregnes dette ikke i forbindelse med beløbsgrænsen, selvom det sluttelige beløb kommer under beløbsgrænsen på 8.000 kr. inkl. moms.

Boreco.dk

 

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.