4. marts 2024

Klar til digital bogføring?

Ny bogføringslov betyder, at stort set alle virksomheder fremover skal bruge et digitalt bogføringssystem. Bliv klogere på de nye regler, og hvordan du tilpasser dig dem.

Hvad indebærer den seneste ændring i bogføringsloven?

Den nylige opdatering af bogføringsloven pålægger nu virksomheder forpligtelsen til at anvende et digitalt bogføringssystem.

Konkret indebærer dette, at du nu skal sikre, at transaktioner registreres i et digitalt bogføringssystem, og at købs- og salgsfakturaer opbevares digitalt. Selv hvis du allerede benytter et digitalt bogføringssystem, er det afgørende at verificere, om det opfylder de nye krav.

Hvorfor er der indført nye regler vedrørende digital bogføring?

De opdaterede regler har til formål at lette virksomheders bogføring og automatisk indberetning af f.eks. årsregnskaber til myndighederne.

Dette betyder, at det nu bliver mere strømlinet for virksomheder at korrekt bogføre køb og salg, sende og modtage e-fakturaer, afstemme bogføringen med banktransaktioner og indberette årsregnskab samt moms.

Samtidig bidrager de nye regler om opbevaring til at sikre regnskabsmaterialet, især i tilfælde af potentiel IT-kriminalitet.

Hvem påvirkes af de nye regler, og hvornår træder de i kraft?

Selskaber, såsom ApS og A/S, der er underlagt regnskabspligt ifølge årsregnskabsloven Regnskabsår fra og med 1. juli 2024

Personligt ejede virksomheder, eksempelvis enkeltmandsvirksomheder, foreninger med mere, hvis nettoomsætning overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende indkomstår Regnskabsår fra og med 2026 (forventet).

Find hele tidsplanen på Erhvervsstyrelsens officielle hjemmeside.

Hvordan overholder jeg de nye regler?

Hvordan du sikre overholdelse af de nye regler varierer afhængigt af din nuværende bogføringspraksis.

virksomhedsguiden.dk kan du læse mere og få indblik i, om du allerede anvender et digitalt bogføringssystem, foretager manuel bogføring, eller benytter dig af en ekstern bogføringsvirksomhed.

Du har ansvaret for at overholde reglerne

Ansvaret for at sikre at bogføringen overholder gældende regler påligger dig selv. Dette indebærer, at du skal sørge for, at transaktioner bliver korrekt registreret, at de tilhørende bilag opbevares sikkert, og at du har passende procedurer for at garantere dette.

 

Har du spørgsmål eller tvivl?

Boreco er altid parat med rådgivning for at sikre, at du og din virksomhed overholder de seneste regler. Du kan kontakte os på telefon 70 20 07 68 eller via mail på info@boreco.dk.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.