8. marts 2022

Ny bogføringslov sætter en stopper for fysiske ringbind og bilag

Et bredt politisk flertal er blevet enige om et nyt lovforslag, som vedrører overgangen til et digitalt bogføringssystem. Bogføringsloven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2022. Dette er vedtaget med henblik på at mindske fejl med regnskaber, moms, skat mm. Mindre virksomheder med personlig hæftelse vil som udgangspunkt ikke være pålagt den nye bogføringslov.

Erhvervsstyrelsen vil med den nye bogføringslov få mulighed for at foretage en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der har undladt at indsende første årsrapport eller som har fravalgt revision. Bødestraffe på op til 1,5 mio kr. kan blive udstedt, hvis virksomheder ikke kan fremvise det originale digitale regnskab eller en sikkerhedskopi ved en kontrol af myndighederne.

Er du i tvivl om hvilken indflydelse det har på din virksomhed, så kontakt os gerne. Vi følger løbende med i udviklingen.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.