2. marts 2022

Regelændringer i TP-dokumentation for indkomståret 2021

Transfer pricing dokumentationspligten gælder for danske selskaber, der skal beskrive og dokumentere sine transaktioner med koncernforbundne selskaber, som befinder sig i udlandet.

Danmark er blevet medlem af de lande, hvor transfer pricing-dokumentation ikke blot skal være udarbejdet på tidspunktet for selvangivelse eller på opfordring indsendes til skattemyndighederne indenfor angivet frist, men i stedet indsende det som en del af den årlige selvangivelsesproces.

De nye regler har to punkter:

  1. Beløbsgrænserne for indberetningspligt hæves.
  2. Virksomheder, der indberetter til Intrastat Eksport, skal afgive ekstra oplysninger.

 

De træder i kraft for indkomstår, der starter 1. januar 2021 og skal indsendes som en del af den årlige selvangivelses-proces. TP-dokumentationen vil skulle uploades via en særlig funktion i TastSelv.

Lempelser er dog vedtaget: En dansk koncern, der ikke er udenlandsk ejet, og hvor alle selskaber er underlagt almindelig og sædvanlig selskabsbeskatning, vil ikke skulle udarbejde en skriftlig TP-dokumentation for indkomstår 2021.

Hvis koncernen beskæftiger mindre end 250 ansatte, er de danske selskaber ligeledes fritaget for at udarbejde TP-dokumentation, såfremt mindst én af nedenstående to betingelser er opfyldt:

  1. Koncernomsætningen er under 250 mio DKK – konsolideret, eller.
  2. Koncernbalancen er under 125 mio DKK – konsolideret.

Der er forskellige frister for indsendelse alt efter om indkomståret er påbegyndt inden den 1. januar 2021 eller efter.

Kontakt os hvis du ønsker hjælp til Transfer Pricing Dokumentationen i din virksomhed.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.