27. november 2023

Registrering af arbejdstid (Lovforslag)

Pr. 1. juli 2024 forventes det at lovforslaget omkring registrering af arbejdstid træder i kraft.

Formålet med de nye regler, er at du som arbejdsgiver kan dokumentere at medarbejderne rent faktisk overholder de gældende arbejdsmiljøregler.

Det vil altså sige, at pr. 1. juli skal alle lønmodtagere i Danmark registrerer deres arbejdstid. Dette gøres på baggrund af EU’s beslutning om at sikre, at du som arbejdsgiver overholder arbejdsmiljøreglerne for arbejdstiden.

Som arbejdsgiver skal du pr. 1. juli 2024 indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem så medarbejderne/lønmodtagerne kan registrere deres arbejdstid, overarbejde, transporttid, rådighedsperioder mv.
Der er ikke nogen krav omkring hvor ofte medarbejderne registrerer deres tid. At de gør det fast en gang om ugen er lige så fint, som hvis de gør det hver dag.

 

De eneste krav til systemet er:

  • At dine medarbejdere skal altid selv kunne se deres egne oplysninger i systemet
  • At oplysningerne i systemet skal opbevares i mindst 5 år

Hvem skal registrere tid, er alle medarbejdere omfattet af de nye regler?

Som udgangspunkt er det alle dine lønmodtagere, der får løn for at udføre et arbejde, der skal registrere deres arbejdstid.

 

Det gælder dog ikke følgende:

  • Arbejdstagere, der selv kan fastsætte arbejdstiden
  • Personale med ledelsesfunktioner eller andet personale, der har beføjelse til at træffe selvstændige beslutninger
  • Arbejdstagere, hvis arbejde knytter sig til kirkers og trossamfunds religiøse handlinger

Hvis din virksomhed pr. 1. juli 2024 ikke har et tidsregistreringssystem klar til benyttelse af medarbejderne, så kan dette indbringes for arbejdsretten og de kan herefter udstede bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne, herunder også kravet om registrering.

Har du nogle spørgsmål, så kontakt os, vi sidder klar til at hjælpe dig med tidsregistrering.

 

 

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.