3. juni 2022

Stigende benzin-priser medfører nye skattesatser

Skatterådet har helt ekstraordinært valgt at hæve skattesatserne for befordringsgodtgørelsen samt kørselsfradraget i 2022. Dette gøres på baggrund af de stigende benzinpriser samt ændringer i forbrugerprisindekset ved f.eks. udgifter til dæk og vedligeholdelse mv., som blandt andet indgår i fastsættelsen af satserne.

 

Kørselsfradrag

Satsen for kørselsfradraget bliver indført med tilbagevirkende kraft. Hvad betyder det helt konkret for dig?

Det betyder, at den nye sats for kørselsfradraget gælder fra den 1. januar 2022, det vil sige for hele indkomståret 2022.

Satsen stiger med 18 øre, så den fremover er på 2,16 kr. pr. km.

De nuværende regler for kørselsfradrag er uændrede, hvilket blandt andet betyder der ikke er fradrag for de første 24 km. pr. dag mellem hjem og arbejde, uagtet hvilket transportmiddel man benytter.

 

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2022. Grunden til at den ikke er med tilbagevirkende kraft skyldes, at befordringsgodtgørelsen udbetales sammen med lønnen og det er derfor blevet vurderet, at det vil være vanskeligt at håndterer, hvis det var med tilbagevirkende kraft, samt påføre virksomhederne en unødvendig ekstra omkostning.

Med ændringen i befordringsgodtgørelsen kan virksomhederne nu godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km. Det betyder en stigning på 19 øre.

Reglerne for befordringsgodtgørelsen er uændrede. Det vil sige, at den skattefrie befordringsgodtgørelse udbetales af virksomheden til medarbejderen som kører erhvervsmæssigt i sin egen bil. Det er dog forudsat at virksomheden fører den fornødne kontrol.

Det er helt ekstraordinært, at Skatterådet går ind og ændrer skattesatserne i løbet af året, det er kun tredje gang det sker på 30 år.

Har du brug for hjælp til dit kørselsfradrag, din befordringsgodtgørelse eller de nye satser, sidder vi klar til at hjælpe dig. Du kan ringe til os på tlf. 70 200 768 eller skrive en mail på info@boreco.dk. Du kan også udfylde vores kontaktformular via nedenstående knap.

Skal vi samarbejde?

Book et uforpligtende møde med vores statsautoriserede revisorer, og få kvalitetsrevision, der styrker din virksomhed.